champix

Champix

Champix är en innovativ formel som används för att behandla nikotinberoende. Dess innovativa karaktär ligger i det faktum att, till skillnad från andra läkemedel som ska hjälpa dig sluta röka, det inte innehåller något nikotin.

Det ökar rökarens beslutsamhet upp till fyra gånger så effektivt än andra preparat. En 12-veckorsbehandling gör det möjligt att säga adjö till beroendet en gång för alla.

  • Innehåller en aktiv ingrediens som presterar extraordinärt väl – vareniklin
  • Varje tablett innehåller 0.5 mg av det aktiva ämnet i form av tartrat
  • Nästan 50% effektivare för att sluta röka
  • Minimerar otrevliga symptom associerade med nikotin

Vilka fördelar finns det med att använda Champix?

Vetenskapsmän har skapat Champix för att hjälpa kedjerökare att lyckas sluta med den dödliga vanan. Att sluta röka är extremt svårt för missbrukare och det kräver mycket viljestyrka. Dessutom måste man möta biverkningarna som uppstår under nikotinabstinens. Att använda ytterligare farmakologiskt stöd i form av Champix-tabletter fyrdubblar dina chanser att lyckas.

Behandlingen tar dig ett steg närmare till att sluta röka från allra första början, då det inte innehåller några beroendeframkallande ämnen. Champix eliminerar helt nikotinbegären och viljan att sträcka sig efter en cigarett. Dessutom minskar det på de otrevliga symptomen som associeras med att sluta ge kroppen nikotin (ökad aptit, nervositet). När du använder tabletterna är det inte längre gott att röka, då tobakssmaken blir frånstötande.

Hur fungerar Champix?

Champix finns tillgänglig som vita, välvda tabletter som man tar oralt med omkring 200 ml vatten. De kan tas med eller utan mat. Anti-rökningsbehandlingen borde räcka åtminstone 12 veckor.

Doseringen av Champix är inte fixerad, och den beror stegen i behandlingen:

  • Dagar 1-3: 1 x 0.5 mg tablett om dagen
  • Dagar 4-7: 1 x 0.5 mg tablett två gånger om dagen
  • Dag 8 – slut på behandlingen: 2 x 0.5 mg vareniklintabletter två gånger om dagen

Efter att du har börjat med behandlingen borde patienterna själva fastställa ett datum för att sluta med nikotin. Typiskt sett börjar behandlingen ungefär 1-2 veckor före du slutar röka.

Om patienten är mycket beroende av nikotin kan det vara nödvändigt att repetera 12-veckorsbehandlingen.

Förekommer det några biverkningar med Champix?

Kroppen tolererar Champix väl. Patienter klagar sällan på negativa reaktioner, men som det är med alla receptmediciner så finns det en risk för biverkningar. Patienter har oftast rapporterat: huvudvärk, sömnproblem eller konstiga drömmar, smakrubbningar, trötthet. Ibland har patienter upplevt: ökad aptit, uppblåsthet och uppkastningar.

Vetenskapsmän har ännu inte fastställd Champix påverkan på psykomotoriska färdigheter, vilket är varför du råds att avstå från att köra eller styra komplicerade maskiner under den här behandlingen.

Det har visat sig att avbruten vareniklinbehandling kan resultera i förvärrade nikotinsug och andra abstinensbesvär, vilket är varför det inte rekommenderas att ta pauser i sin användning Champix-tabletter.

Vem kan använda Champix?

Vareniklintabletter är menade för patienter över 18 års ålder som lider av svårt nikotinberoende. Behandlingen rekommenderas särskilt för patienter som redan har genomgått tidigare, misslyckade försök att sluta röka. Champix kan också användas av äldre, men en läkare måste först undersöka deras njurfunktion.

Vem borde inte använda Champix?

Den här produkten borde inte användas av gravida eller ammande kvinnor, eller patienter som är diagnostiserade med epilepsi eller njursvikt.

Om du är allergisk mot vareniklin eller någon annan komponent i tabletterna så borde du inte heller genomgå den här behandlingen. Kliniska prövningar har inte utförts på patienter yngre än 18 år gamla, så det finns ingen information om hur vareniklin påverkar yngre patienter.

Under undersökningarna som utfördes på den här behandlingen innan den tilläts komma in på marknaden upptäcktes inga interaktioner med andra mediciner.

Kan jag köpa Champix online?

Champix är det starkaste läkemedelspreparatet som är till för bekämpa nikotinberoende och är receptbelagt. Om en besök till en läkare inte är möjligt låter sådana här webbsidor dig att skaffa dig ett recept. Allt du behöver göra är att fylla i en särskild hälsoundersökning som kommer ge våra läkare nödvändig information om din hälsa och hur allvarligt ditt beroende är. Om specialisten bekräftar att du kan dra fördel av att använda Champix kommer de skriva ut ett recept som sedan uppfylls av ett apotek som vi rekommenderar. Paketet kommer vara välskyddat och skickas till patienten utan extra kostnad. Vi rekommenderar att du väljer frakt med expressbud, eftersom det garanterar att paketet levereras inom 24-48 timmar efter beställningen.