nuvaring

NuvaRing

NuvaRing vaginalringar har designats för kvinnor mellan 18 och 40 år, och de borde appliceras en gång i månaden. Ringen som innehåller syntetiska kvinnliga hormoner sätts in i vaginan under en period på tre veckor, sedan tas den bort under sju dagar. Vaginalringar är en väldigt praktisk form av preventivmedel, som inte bara skyddar mot oplanerad graviditet, utan också lättar på mensvärk och förhindrar utvecklingen av bäckeninflammation, cystor på äggstockarna och livmodercancer.

Vilka fördelar finns det med att använda NuvaRing vaginalringar?

NuvaRing preventivringar gör att du helt kan glömma bort användning av andra preventivmetoder under tre veckor medan du bibehåller en väldigt hög effektivitet. När du använder NuvaRing ringar, behöver du inte komma ihåg att ta din tablett varje dag. En otvivelaktig fördel med NuvaRing är att magen knappt påverkar, vilket i princip eliminerar risken för biverkningar som är vanliga när det gäller traditionella hormonella preventivmedel.

Hur skyddar NuvaRing vaginalringar mot oönskad graviditet?

Flexibla NuvaRing vaginalring bidrar med hög preventiv effekt i tre veckor. Ringen innehåller två aktiva ingredienser – etinylestradiol och etonogestrel, som är syntetiska motsvarigheter till kvinnliga könshormoner. Hormonerna släpps ut gradvis i vaginan och absorberas in i blodomloppet, det har samma verkan som orala preventivmedel. Hormonerna som släpps ut från NuvaRing preventivringar gör att kroppen tar emot en signal om att ägglossning har skett, och därför sker ingen ägglossning sedan. Dessutom ökar viskositeten av livmoderslemhinnan, som gör att spermierna träffar på allvarliga hinder när de försöker nå livmodern och äggcellerna. Användning av preventivringar förändrar också mängden blodflöde.

Hur borde NuvaRing vaginalringar användas?

NuvaRing vaginalringar har designats för invändig användning under en period på tre veckor. Efter det borde ringen tas ut under 7 dagar. Under den här tiden kan blödningar uppstå som liknar typisk menstruation. Efter sju dagar borde en ny ring sättas in för att bibehålla en tillräcklig skyddsnivå mot graviditet. Under den tiden minskas inte skyddet mot oönskad graviditet.

Om du överväger att använda vaginalringar är det bäst att göra det under den första dagen av menscykeln, då kommer skyddet uppstå från den allra första användningsdagen. Naturligtvis kan du börja använda NuvaRing när som helst under cykeln, men då borde du skydda dig själv ytterligare mot oplanerad graviditet under ungefär sju dagar.

Vad borde jag göra om jag märker att ringen har ändrat position, eller ramlat ut?

NuvaRing vaginalring borde hålla sin position där den placerades i tre veckor, och positionen borde kontrolleras regelbundet. Om ringen har råkat komma ut – tex när du tagit ut en tampong, spänningar under tarmrörelser, eller under sex – borde en tvättas noggrant i varmt vatten och sedan sättas in igen. Om ringen har varit utanför vaginan i mer än tre timmar borde du vara medveten om att skyddsnivån har minskat betydligt. I sådana fall borde du undvika sex, eller använda extra preventivmedel, under de kommande 7 dagarna. Om ringen ramlar ut under den tredje veckan av användning ska du kasta bort den och sätta in en ny – dock får du inte glömma bort sjudagarspausen. Du kan även ta en sjudagarspaus och därefter borde du inte glömma att sätta in en ny vaginalring, och inte senare än sju dagar efter att den tidigare ringen föll ur.

Hur borde jag göra om jag glömmer att ta bort vaginalringen efter tre veckor?

Om du glömmer att ta bort ringen efter tre veckor borde du göra det så fort som möjligt.

Om ringen har varit i vaginan under mindre än fyra veckor så kan du fortfarande använda NuvaRings standardprocedurer för användning, dvs att du har en sjudagarspaus efter att du tagit ut ringen, och sedan sätter in en ny. Skyddsnivån borde inte förändras på något sätt.

Dock kan det vara så att nivåerna av utsläppta hormoner inte var tillräckliga för att skydda dig mot graviditet om ringen användes under mer än fyra veckor, så innan du sätter in en ny borde du ta ett graviditetstest. Efter att du satt in en ny ring borde du avstå från att ha sex under en period på sju dagar, eller använda ytterligare preventivmedel.

Vilka biverkningar kan man få av att använda vaginalringar?

Användningen av hormonella preventivmedel borde alltid ha en effekt på hälsan, och man kan inte utesluta möjligheten för att negativa reaktioner uppstår. Nedan kan du se en lista på de vanligaste biverkningarna som resultat av att använda NuvaRing vaginalringar:

Symptom som sker ofta:

 • vaginala infektioner
 • ökad sexlust
 • depression
 • huvudvärk eller migrän
 • magsmärtor
 • illamående

Symptom som sker sällan:

 • inflammation av blåsan eller urinvägsinfektioner
 • smärta under urinering eller frekvent urinering
 • inflammation i livmoderhalsen
 • vaginal brännande känsla, smärta, obehag, torrhet eller odör
 • humörsvängningar
 • bröstförstoring

Ovan nämnda negativa reaktioner kanske inte inkluderar alla symptom, därför borde du fråga din läkare eller apotekare direkt om du märker av några oroväckande symptom. Mer information om riskerna associerade med användning av den här behandlingen kan du hitta i bipacksedeln som följer med förpackningen.

Kan jag köpa vaginalringar online?

NuvaRing vaginalringar kan köpas online genom vår webbsida. Först måste du fylla i ett formulär med data som kommer hjälpa vår läkare att avgöra om du kan använda dess ringar utan risk.

Vår läkare kan skriva ut ett recept och skicka vidare det till fullbordande åt de patienter som redan använder, eller har använd, NuvaRing, och om man har dokumenterade indikationer från en gynekolog.