micronor

Micronor

Micronor minipiller är ett otroligt alternativ till p-piller med två komponenter som vanligtvis innehåller syntetiskt östrogen som ansvarar för ett antal biverkningar.

Den aktiva ingrediensen i Micronor minipiller – Noretisteron – är den syntetiska motsvarigheten till progesteron, som effektivt skyddar mot oönskad graviditet.

 • Micronor minipiller är en praktisk och effektiv form av hormonellt preventivmedel
 • Micronor kan tas av kvinnor som är över 35 år gamla, eller av dem som ammar
 • Den aktiva ingrediensen i läkemedlet är Noretisteron
 • Micronor minipiller finns tillgängliga i doser på 35 mg

Vilka fördelar finns det med att använda Micronor mini p-piller?

Hormonell preventivmedelsbehandling med Micronor minipiller ger ett effektivt skydd mot graviditet med minimal risk för biverkningar som ofta uppstår hos kvinnor som använder p-piller med två komponenter. Micronor-tabletter – även kända under namnet POP (”progestin-only pill”) – representerar en helt ny kvalité hos hormonell preventivbehandling, eftersom tillverkaren har minskat mängden syntetiska motsvarigheter av kvinnliga hormoner till endast en av dem – progestin. Tack vare detta kan minipiller tas av kvinnor över 35 års ålder. Kliniska undersökningar har även bekräftat att tabletterna kan användas av kvinnor med hjärtsjukdomar helt säkert, kvinnor som röker cigaretter och kvinnor som ammar. Micronor minipiller rekommenderas även för kvinnor som har upplevt att p-piller med två komponenter har orsakat ökat blodtryck.

Hur fungerar Micronor minipiller?

Det lämpligaste tillfället att börja med en hormonell preventivbehandling med Micronor minipiller är på första dagen av menstruationen, eftersom hormonnivåerna är så höga då att upptagningen av den första tabletten bidrar med en hög koncentrationsnivå av preventivmedlet från den allra första dagen. Användningen av Micronor-tabletter hjälper till att undvika graviditet på två sätt. För det första gör progestinet i tabletterna att kroppen får en signal om att ägglossning sker, vilket resulterar i att ägglossningsprocessen stoppas. För det andra förhindrar Micronor ökning av blodcirkulationen och förstärkning av livmoderslemhinnan, vilket är en förutsättning för att ett befruktat ägg ska kunna planteras. Brist på passande förhållanden för att plantera äggcellerna förhindrar att en graviditet utvecklas, även om äggen har befruktats. Progestinet som finns i Micronor-tabletter ökar livmoderslemhinnans densitet, och skapar på så vis ett ytterligare hinder för sperman.

Vem kan använda Micronor minipiller?

Micronor p-piller med en komponent är skapta för vuxna kvinnor. Tabletterna borde inte tas av kvinnor med en familjehistoria av cancer, eller kvinnor som lider av leversjukdomar, migrän, eller vaginalblödningar av okända anledningar. Minipiller borde inte heller användas av kvinnor som är eller kan vara gravida. Då det alltid innebär en liten risk att ta syntetiska hormoner är det viktigt att du delar med dig av all information i det medicinska frågeformuläret om din nuvarande hälsa och alla möjliga kontraindikationer, eller mediciner som du tar, som kan påverka din hälsa.

Hur borde Micronor minipiller användas?

Till skillnad från tabletter med två komponenter borde Micronor minipiller tas under en 28-dagarscykel. Micronor-tabletter finns tillgängliga i en praktisk kalenderorienterad förpackning som gör att du lätt kan avgöra om tabletterna redan har tagits på en särskild dag. Minipiller är ett sorts preventivmedel som är särskilt designat för välorganiserade kvinnor, eftersom tabletterna borde tas vid fasta tider, och att hoppa över endast en av dem minskar skyddsnivån mot oönskad graviditet betydligt.

Orsakar Micronor minipiller några biverkningar?

Som med de flesta hormonella p-pillren som innehåller syntetiska kvinnliga hormoner kan Micronor minipiller orsaka biverkningar hos vissa kvinnor. Sannolikheten för biverkningar beror i första hand på toleransgraden för den aktiva ingrediensen i tabletterna. För vissa kvinnor som tar Micronor, uppstår biverkningar under den inledande fasen, men då toleransen för det syntetiska progestinet ökar borde dessa första biverkningar försvinna. Om biverkningarna som är associerade med Micronor minipiller inte skulle lägga sig, eller om du märker av några oroväckande symptom, borde du direkt fråga en läkare, som kommer avgöra om det är säkert för dig att fortsätta använda Micronor minipiller.

De vanligaste rapporterade biverkningarna associerade med användning av Micronor minipiller inkluderar:

 • förändringar av mensens frekvens, eller brist på mens
 • illamående eller uppkastningar
 • huvudvärk eller migrän
 • förändring av sexlust
 • viktökning
 • ömma bröst
 • utslag
 • depression
 • yrsel

Ovan nämnda biverkningar associerade med användning av Micronor minipiller kanske inte inkluderar alla fall som rapporterats till tillverkaren, så om du om märker av några oroväckande symptom borde du fråga din läkare som kommer avgöra om du borde fortsätta använda dessa tabletter.

Kan jag köpa Micronor minipiller online?

Micronor minipiller finns tillgängliga på internet genom vår webbsida. Innan du beställer måste du fylla i vårt medicinska frågeformulär med relevant information, som kommer låta vår läkare att avgöra om du kan använda Micronor på ett säkert sätt. Om läkaren inte upptäcker några kontraindikationer kommer din beställning att skickas ut. Behandlingen och en kopia av receptet kommer levereras i ett diskret paket till angiven adress inom 24-48 timmar.