trimethoprim

Trimetroprim

Trimetroprim är den effektivaste medicinen för urinvägsinfektioner som finns tillgänglig. Den eliminerar symptomen redan inom de första 24 timmarna av behandlingen.

Den här behandlingen rekommenderas mest till kvinnliga patienter med en historia av återkommande urinvägsinfektioner.

  • Det behandlar urinvägsinfektioner,
  • Det är effektivt för att behandla plötsliga infektioner och fungerar även som en förebyggande medicin.
  • Det lindrar obehagliga symptom på infektionen inom de första 24 timmarna av behandlingen.
  • Tillgänglig att beställa i vårt medicinska servicepaket i doser på 100mg och 200mg.

Vilka är fördelarna med Trimetroprim-behandlingen?

Trimetroprim-medicinen behandlar urinvägsinfektionen snabbt och lindrar dess symptom inom de första 24 timmarna från att ha påbörjat behandlingen. Det är den effektivaste receptfria medicinen för urinvägsinfektioner tillgänglig, som inte bara hanterar infektionen, utan även orsakerna. Behandlingen är inte komplicerad, vilket är varför den används av de flesta kvinnor som lider av återkommande urinvägsinfektioner.

Hur fungerar Trimetroprim?

Trimetroprim är en antibiotika som fungerar på bakterieansamlingar som specifikt hämmar deras tillväxt och reproduktion. Som konsekvens förhindrar det en infektion eller behandlar den helt.

Vem är lämplig för att använda Trimetroprim antibiotikabehandling?

Trimetroprim-antibiotikan finns tillgänglig för alla vuxna kvinnor. Dock rekommenderas det inte att påbörja behandlingen utan att konsultera en specialist förs för gravida kvinnor eller kvinnor som tror att de kan vara gravida, samt de som lider av njursjukdomar eller blodsjukdomar. Då många mediciner kan interagera antagonistiskt borde du specificera och skriva ned alla mediciner du för närvarande använder i vårt medicinska frågeformulär eller under en konsultation med din läkare.

Hur använder man Trimetroprim antibiotika?

Trimetroprim finns tillgänglig i vårt medicinska servicepaket i doser på 100mg och 200mg. För att kunna bota infektionen helt brukar läkare oftast skriva ut att den större dosen ska tas två gånger om dagen i två eller tre veckor. Som en förebyggande behandling används oftast 100mg dosen och hela kursen tar lång tid att slutföra.

Antibiotikan borde tas med en måltid och sväljas med ett glas vatten.

För att få fler instruktioner hänvisar vi till förpackningens bipacksedel. Under behandlingen ska du följa alla instruktioner läkaren har gett dig och du får absolut inte avbryta behandlingen innan den är helt färdig, annars kan bakterien bli immun mot medicinen.

Hur kan jag beställa det medicinska servicepaketet med Trimetroprim antibiotika 200mg?

Trimetroprim-antibiotikan 200 mg kan beställas och köpas från vår webbsida. Först måste ett medicinskt frågeformulär fyllas i, vilken vår läkare sedan använder för att utvärdera om du är lämplig för behandlingen. Hela processen är helt konfidentiell. Receptet kommer endast innehålla information som är betydande för att köpa medicinen. Receptet hänvisas till apoteket, därifrån skickas paketet till den angivna adressen i formuläret.

Det kan vara så att du får en medicin av en annan tillverkare än den som syns på bilden, men mekanismen, appliceringen och biverkningarna är exakt samma.