flagyl

Flagyl (Metronidazole)

Flagyl är en antibiotika, amebicide och antiprotozoisk medicin med ett brett verkningsspektrum. Flagyl används för att behandla protozoiska infektioner: Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia och anaerobiska infektioner, samt tillstånd orsakade av Helicobacter pylori och Gardnerella vaginalis.

 • Flagyl ger snabb lindring från irriterande och besvärliga symptom från en infektion
 • Behandling gör det möjligt att behandla sjukdomar såsom trichomoniasis och bakteriell inflammation i vagina och penis.
 • En betydlig förbättring kan synas efter en singeldos – 5 tabletter på 400 mg (2000 mg)

Hur kan Flagyl (Metronidazole) hjälpa mig?

Flagyl-tabletterna innehåller den aktiva ingrediensen med samma namn. Den används för att behandla infektioner orsakade av bakterier och protozoer. Flagyl har visats sig vara ett väldigt effektivt vapen mot sjukdomar orsakade primärt av anaerobiska bakterier. Den typiska egenskapen hos den här sortens bakterier är att de inte kräver syre för att växa och reproducera sig. Anaerobiska bakterier orsakar infektioner i många områden i kroppen, tex: skelett, tarmar, tandkött, etc.

Flagyl används även för att förhindra infektioner efter en operation, särskilt när det gäller gynekologiska – eller tarmoperationer. Höga doser av Flagyl kan också penetrera hjärnan, vilket gör dem användbara för att behandla abscesser.

Flagyl används också för att behandla protoziska infektioner som orsakar:

 • trichomoniasis (Trichomonas vaginalis)
 • amöbainfektioner (Entamoeba histolytica)
 • giardiasis (Giardia lamblia)
 • magsjukdomar och duodenalsår (Helicobacter pylori)
 • bakteriell vaginos (Gardnerella vaginalis)

Flagyls effektivitet av att bekämpa specifika mikroorganismer borde bekräftas genom att ta ett prov från det infekterade området.

Flagyl används för att behandla sjukdomar orsakade av det nämnda Helicobacter pylori. Närvaron av dessa bakterier är vanligtvis associerade med magsår, som kan behandlas effektivt efter att ha eliminerat patogenerna. I sådana fall används Flagyl i kombination med lämpliga hämmare som minskar magsyran och hjälper till att bygga upp magens mikroflora, vilket gör det möjligt för antibiotikan att vara mer effektiv.

Hur fungerar Flagyl (Metronidazole)?

Flagyls effektivitet är associerad med mekanismen av dess verkan. Den aktiva ingrediensen i behandlingen verkar direkt på bakteriens eller protozernas genetiska material för att förstöra det. Med skadat DNA kan inte dessa organismer reproducera sig och som konsekvens kan de inte heller infektera kroppens celler – som resultat kan immunsystemet bekämpa infektionen.

Vem kan använda Flagyl (Metronidazole)?

Flagyl kan användas av patienter över 18 års ålder för behandling av följande åkommor:

 • Flagyl kan användas för att förhindra och behandla infektioner orsakade av anaerobiska bakterier som ett resultat av en operation – särskilt gynekologiska- eller tarmoperationer.
 • Bakteriell infektion i blodet (sepsis)
 • Bakteriell vaginos
 • Infektion i urogenital-tarmkanalen orsakat av protozoer
 • Amöbainfektion
 • Giardiainfektion
 • Bakteriell infektion i livmoderhålan eller sår i förlossningskanalen eller bäckenbotten efter födsel ( (barnsängsfeber)
 • Allvarliga fall av lunginflammation (nekrotiserande lunginflammation)
 • Bakteriell infektion i skelettet eller benmärgen (osteomyelit)
 • Inflammation i bukhinnan
 • Bakteriella tandinfektioner
 • Tandköttsinflammation

Dessa är bara några av de sjukdomar vars behandling kan använda stödet från Flagyl, vilket bekräftar hur brett spektrum verkningen har samt dess effektivitet.

Vem borde inte använda Flagyl (Metronidazole)?

Vad gäller de flesta vuxna borde det inte orsaka några biverkningar att ta Flagyl. Dock borde behandlingen användas med försiktighet i följande fall:

 • leverfel
 • sjukdomar i hjärnan eller ryggmärgen
 • porfyri
 • överkänslighet eller allergi mot någon av komponenterna i behandlingen
 • graviditet eller amning

När du fyller i det medicinska frågeformuläret, var uppmärksam på dessa kontraindikationer för att använda läkemedlet Flagyl, då felaktig användning av mediciner kan hota ditt liv och din hälsa.

Hur borde Flagyl (Metronidazole) användas?

Flagyl borde doseras i enlighet med rekommendationerna från din läkare. Nedan kommer du endast se tillverkarens indikationer för att använda den här behandlingen, som formulerat i bipacksedeln som följer med produkten.

Flagyl kan användas på ett av två sätt:

 • En 400 mg tablett en gång om dagen i 7-10 dagar.
 • En singeldos på 2000 mg (5 tabletter på 400 mg)

Individuell doseringen borde alltid fastställas av en läkare som räknar med patientens generella tolerans mot de aktiva ingredienserna och för vilket tillstånd som läkemedlet används. Om patienter är benägen för att vara känslig mot antibiotika kan den lägre dosen av läkemedlet vara en bättre lösning (den första metoden).

Som det är med all antibiotika borde du undvika att dricka alkohol under minst 48 timmar efter intag när du tar Flagyl. Det är också viktigt att ta tester för att att se om sjukdomen finns kvar, åtminstone två veckor efter att ha avslutat behandlingen, för att kunna undvika potentiella felaktiga resultat av antibiotikan.

Orsakar Flagyl (Metronidazole) några biverkningar?

Att använda de flesta olika mediciner associeras med potentiella biverkningar. Nedan har vi listat några av de möjliga biverkningar som kan vara ett resultat av att ta Flagyl.

Potentiella biverkningar av att använda Flagyl inkluderar:

 • Störningar av mage-tarmkanalen, såsom diarré, illamående, uppkastningar, magsmärta
 • Onormal smak
 • Inflammation eller sårbildningar i munnen
 • Minskad aptit
 • Svällande läppar, ansikte eller tunga (angioödem)
 • Dåsighet
 • yrsel
 • huvudvärk
 • Ataxia
 • Utslag
 • Smärta i muskler och leder
 • Deprimerat humör
 • Nedsatt leverfunktion

Ovan nämnda biverkningar kanske inte inkluderar alla negativa reaktioner som har rapporterats till tillverkaren. Mer information om andra möjliga risker associerade med användning av Flagyl kan du hitta i bipacksedeln som finns i förpackningen. Om du märker av några oroväckande symptom, konsultera din läkare eller apotekare och så kommer dem bestämma om det är säkert för dig att fortsätta med behandlingen är säker och inte utgör en fara för din hälsa eller ditt liv.

Kan jag köpa Flagyl (Metronidazole) online?

Flagyl-tabletter kan köpas online via vår webbsida. Beställningsprocessen är väldigt enkel och helt konfidentiell. Dock förväntar vi oss att våra blivande kunder fyller i ett medicinskt frågeformulär noggrant. Det är krav för att sälja medicinska behandlingar online. Om vår läkare bestämmer att du kan använda Flagyl utan några negativa konsekvenser kommer receptet fullbordas och sedan kommer läkemedlet levereras till dig inom 24-48 timmar.