doxycyklin

Doxycyklin

Doxycyklin är en antibiotika vars aktiva komponent – doxycyklinhydroklorid – endast är lite neurotoxiskt och absorberas väl av mage-tarmkanalen. Det används för att behandla olika infektioner, inklusive virussjukdomar. Behandlingen hämmar tillväxten av sjukdomsalstrande bakterier, vilket hjälper immunsystemet att bekämpa infektionen.

 • Doxycyklin är en högst effektiv medicin för att behandla klamydia, uretrit, samt ureaplasma urealyticum
 • Risken för negativa effekter är minimal på grund av den höga effektiviteten av den lilla tillräckliga dosen av behandling
 • Doxycyklin tas oralt under en vecka
 • 100 mg av Doxycyklin tagen två gånger om dagen under en vecka är en effektiv dos

Vilka är fördelarna med Doxycyklin-behandlingen?

Doxycyklin är en organisk, halvsyntetisk antibiotika från antibiotikagruppen tetracyklin med ett brett spektrum. Jämfört med annan populär tetracyklin antibiotika är doxycyklin väldigt absorberande från matsmältningssystemet och påverkar njurarna mindre. Även om vissa bakterier är immuna mot dem organiska tetracyklin antibiotikan, är doxycyklin ett effektivt botemedel i de allra flesta fallen. Doxycyklin används för att behandla följande infektioner:

 • Bakteriella infektioner i luftvägarna, såsom lunginflammation och bronkit
 • Bakteriell bihåleinflammation
 • Bakteriell urinvägsinfektion
 • Uretrit
 • Gonorré
 • Klamydia
 • Syfilis
 • Sexuellt överförda sjukdomar som resulterar i sår på könsorganet
 • En ovanlig sexuellt överförd sjukdom – granuloma inguinale, även känt som donovanosis
 • Inflammatorisk sjukdom i bäckenet
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Bakteriell bindhinneinflammation
 • Herpes simplex infektion
 • Rickettsia-infecktioner
 • Borrrelia
 • Sjukdomar burna av fåglar, såsom chlamydophila psittaci
 • Brucellos
 • Tularemi, en ovanlig sjukdom från gnagare och harar, även smittsam för människor
 • Melioidosis – en smittsam sjukdom
 • Sjukdomar överförda till människor från djur, såsom zoonoser, leptospiros
 • Stelkramp
 • Kolera
 • Pest
 • Akut bakteriell kallbrand, orsakad av bakteriell infektion
 • Amöbainfektion, en infektion orsakad av protozoer
 • Malaria orsakad av Plasmodium falciparum
 • Med flera

På grund av det breda spektrumet så kan antibiotika-doxycycklinet användas som ett botemedel av olika sjukdomar orsakade av bakterier och protozoer, vilket är varför det är en av de mest utskrivna antibiotikakurerna.

Hur fungerar Doxycyklin-behandlingen?

Doxycyklins effekt förlitar så på den antibakteriella egenskapen, som delas av annan tetracyklin antibiotika. Det hämmar processen av proteinbiosyntesen genom syntes med ribosomproteinet S30. Som konsekvens blockeras interaktionen mellan tRNA och mRNA, vilket gör att bakterierna förlorar sin förmåga att multiplicera sig och på så vis dödas de kvarvarande bakterierna av immunsystemet.

Vem är lämplig för att beställa Doxycyklin behandlingen?

Doxycyklin kan användas av de allra flesta patienter som inte har någon känd intolerans mot någon aktiv ingrediens eller någon annan komponent i läkemedlet. En 100mg dos är en säker mängd för de flesta vuxna patienter, särskilt för fall av uretrit, klamydia trachomatis och ureaplasma urealyticum.

Vem borde inte använda Doxycyklin?

Även om antibiotikan påverkar kroppen minimalt så borde noggrant övervägande ges för patienter:

 • med njursjukdomar
 • med leversjukdomar
 • som tar andra mediciner som har en negativ effekt på levern
 • med systemisk lupus erythematosus, som påverkar många olika organ
 • med myastenia gravis
 • som är 12 eller yngre
 • som är gravid eller ammar
 • som är allergisk till annan tetracyklin antibiotika, såsom tetracyklin eller minocyklin
 • med porfyri

Om du är intresserad av att beställa Doxycyklin-behandlingens medicinska tjänst, som består av konsultation, recept och medicin från vår webbsida, var god och räkna med alla kontraindikationer. Om du har några frågor eller tvivlar på något, inkludera dem i frågeformuläret. Detta formulär hjälper vår läkare att avgöra om du kan genomgå behandlingen.

Hur borde jag ta Doxycyklin 100mg?

Den rätta dosen av medicinen som passar för en viss sjukdom borde alltid avgöras av en läkare. Vanligtvis när man behandlar uretrit, klamydia trachomatis och ureaplasma urealyticum, rekommenderar läkare att man tar Doxycyklin 100mg två gånger om dagen i sju dagar. Resultaten börjar uppstå på den 2-3e dagen; dock borde du inte sluta ta antibiotikan, eftersom man måste ta det så länge det rekommenderas för att helt bota infektionen. Om du funderar på att ta ett test för virussjukdomar för att se om behandlingen lyckades så borde du väta minst 14 dagar efter behandlingen för att undvika felaktiga resultat.

Biverkningar från Doxycyklin.

Även om Doxycyklin är en av de väl tolererade antibiotikum, så finns det några biverkningar. Följande lista presenterar några av de möjliga biverkningarna av behandling; men de behöver inte nödvändigtvis uppstå hos alla individuella fall. De mest frekventa biverkningarna är:

 • störningar i mage-tarmkanalen; illamående, uppkastningar, diarré, matsmältningsbesvär, magont
 • smärta eller svårigheter att svälja (dysfagi)
 • esofagit
 • tappat matlust
 • ringningar i öronen (tinnitus)
 • ökad hudkänslighet för ultraviolett strålning
 • smärta i muskler och leder
 • oregelbundet antal blodceller (väldigt ovanligt) Kontakta en läkare om du upptäcker några oroväckande blåmärken, blödningar, trötthet, halsont eller feber
 • nedsatt leverfunktion
 • inflammation i bukspottkörteln (väldigt ovanligt)
 • utslag (ovanligt)

Om du märker av några oroväckande symptom, stoppa behandlingen och konsultera en läkare.

Hur kan jag beställa Doxycyklin på Internet?

Du kan köpa Doxycyklin från vår webbsida. Innan du kan köpa antibiotikan är det nödvändigt att en läkare gör en utvärdering av din hälsa. Därför ber vi dig att fylla i det medicinska frågeformuläret på vår sida. All information i det här formuläret är konfidentiellt och gäller under den polska lagstiftningen om skydd av personlig data, så du behöver inte oroa dig över att det kommer avslöjas eller skickas vidare till någon datainsamlingsinstitution. Såvida inte läkaren finner några medicinska kontraindikationen så kan du fortsätta med din beställning.