azithromycin

Azithromycin

Azithromycin är en makrolid antibiotika med ett brett verkningsområde, används för att behandla bakteriella infektioner, inklusive Bordetella pertusis (ansvarig för utveckling av kikhosta), syfilis, difteri, akne och infektioner i mag-tarmkanalen.

Azithromycin är en av få antibiotika som är effektivt mot ovanliga bakterier som inte består av en cellvägg eller lever inuti värdens celler. Administrerad Azithromycin binder med 50S ribosomens subenhet och deaktiverar tRNA, och avbryter på så sätt att bakterien sprider sig samt stödjer immunsystemet

 • Azithromycin är en makrolid antibiotika som bekämpar bakteriella veneriska sjukdomar
 • två 500 mg tabletter är en effektiv behandling mot klamydia och ureplasma infektioner
 • i fall om inflammation i urinröret och några andra sjukdomar – tar en behandling endast fem dagar när man använder 250 mg tabletter
 • i fall om gonorré räcker en dos på 1000 mg Azithromycin, om det tas tillsammans med lämplig dos av Cefixime

Vilka är fördelarna med att använda Azithromycin tabletter?

Azithromycin tabletter innehåller en aktiv ingrediens – Azithromycin som är en makrolid antibiotika med hög effektivitet som gör alla produkter som innehåller Azithromycin till de mest utskrivna i fall av bakteriella infektioner. Ett brett verkningsområde resulterar i att den här antibiotikan ofta skrivs ut när patienten lider av klamydia, gonorré, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium och andra könssjukdomar.

För att vara säker på att den specifika bakterien är mottaglig för Azithromycin kan läkaren testa ett vävnadsprov, tex från halsen med hjälp av en bomullstuss.

Vilken verkan har Azithromycin makrolid antibiotika?

Tillväxten av bakterieceller innebär en gradvis ökning av deras volym genom produktion av nya proteiner och andra strukturella element och även en process av att bygga upp ämnen från deras externa miljö. Bakterien växer tills de får rätt storlek, efter det delas dem upp i två separata celler Azithromycins verkan baseras på att hämma tillväxtprocessen och på så vis påverka hela bakteriens utvecklingscykel. Tack vare det får organismen ett övertag över den sjukdomsgenererande bakterien och kan bekämpa infektioner.

Vem kan använda Azithromycin tabletter?

Azithromycin kan användas av patienter som inte är allergiska mot det. Behandlingen rekommenderas i fall av diagnostiserade sjukdomar såsom:

 • klamydia
 • milda fall av gonorré
 • inflammation i urinröret
 • Ureaplasma urealyticum infektioner
 • Mycoplasma genitalium infektioner
 • bakteriell lunginflammation och andra bakteriella inflammationer av de övre luftvägarna, såsom bronkit
 • bakteriell inflammation i näsan, bihålorna och halsen (inflammation de övre luftvägarna), tex inflammation av halsmandlarna
 • bakteriell inflammation i mellanörat
 • bakteriell förorening av hud eller mjuka vävnader
 • mild eller måttliga fall av tyfus
 • borrelia

Som med all annan antibiotika borde användningen av Azithrmycin motiveras av bekräftade prover (som prov från munnen med bomullstuss), då inte alla bakterier reagerar på antibiotikaterapin när man använder Azithromycin tabletter.

Vem borde inte använda Azithromycin?

Generellt sett kan Azithromycin användas av majoriteten av alla patienter som lider av bakteriella infektioner som orsakar tex veneriska sjukdomar, utan större kontraindikationer. Dock finns det fall när användningen av den här behandlingen inte rekommenderas. Azithromycin borde inte användas i fall såsom:

 • barn yngre än 6 månader
 • personer som är allergiska mot makrolida eller ketolida antibiotika, såsom erytromycin och klaritromycin
 • medicinen borde inte användas av personer som lider av ärftliga galaktosrelaterade defekter

Azithromycin borde inte heller användas av personer som är allergiska mot Azithromycin eller någon annan ingrediens i medicinen. Om allergiska reaktioner skulle uppstå borde du sluta ta tabletterna och kontakta en läkare eller apotekare direkt.

Hur borde du använda Azithromycin?

Beroende på bakteriesträngen kan doseringen av Azithromycin behandling skilja sig något. Dock borde inte tabletterna tas på tom mage, oavsett vilken sjukdom du har. Det finns två vanliga doseringar:

5-dagarsbehandling – rekommenderas för klamydia, Mycoplasma genitalium infektioner och även urinvägsinflammation.

 • Dosering: 500 mg den första dagen, 250 mg under resten av dagarna – totalt 6 tabletter

Endagsbehandling – rekommenderas för:

 • Ureaplasma urealyticum infektion – dosering: 1000 mg
 • Gonorré – dosering: 1000 mg + Cefixime (konsultera: Gonorré behandlingskit)

Innan du genomgår andra tester för att hitta möjliga veneriska sjukdomar borde du vänta minst 2 veckor för att kunna bekräfta att terapin är effektiv.

Om du misstänker att det är en gonorré-infektion i könsorganet och anus borde du använda 2 behandlingar direkt:

 • sex 250 mg tabletter av Azithromycin – två på första dagen och en under de kommande fyra dagarna
 • Doxycyklin (i fall om anal klamydia) – två 100 mg tabletter dagligen under en vecka

Vilka är de potentiella biverkningarna av att använda Azithromycin?

Användningen av varje behandling kan resultera i möjliga biverkningar. Med Azithromycin inkluderar de vanligaste biverkningarna följande:

väldigt vanliga biverkningar (mer än 1 av 10 personer)

 • diarré
 • illamående
 • magvärk

vanliga biverkningar (mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • uppkastningar
 • matsmältningsbesvär
 • ingen aptit
 • yrsel
 • huvudvärk
 • trötthet
 • ledsmärtor
 • utslag
 • smakdefekter

Sällan uppleva biverkningar (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • trötthet eller dåligt humör
 • svampinfektion
 • förstoppning
 • magkatarr
 • dåsighet
 • svårigheter att somna
 • hjärtklappning
 • bröstsmärtor

Ovanliga biverkningar (mellan 1 av 1000 och 1 av 10 000 personer)

 • oro
 • oriktiga hudreaktioner på solen
 • överkänslighet
 • störningar av leverfunktionen

Kan man köpa Azithromycin online?

Behandling av Azithromycin kan köpas över internet genom vår webbsida. För att kunna bedöma om terapin som är inblandad i behandlingen skulle vara framgångsrik ber vi dig att fylla i vårt medicinska frågeformulär helt ärligt. Datan du ger oss skyddas av lagen om personlig information och du behöver inte oroa dig över att den här informationen skickas till en institution för datainsamling. Om inte en läkare finner några kontraindikationer av att använda medicinen kommer beställningen att genomföras.