munlöslig levitra

Munlöslig Levitra

Munlösliga Levitra potenstabletter representerar den enda formen av behandlingar för män som lider av erektionsproblem som löses upp i munnen.

Munlösliga Levitra-tabletter är lätta att använda, diskreta och de verkar snabbt och effektivt. De:

 • löses upp i munnen inom några sekunder
 • absorberas snabbt av kroppen
 • börjar verka inom 15 minuter, effekten håller upp till 5 timmar
 • behöver inte sväljas med vatten
 • formade som små tabletter och innehåller 10 mg av den aktiva ingrediensen

Vilka fördelar finns det med att använda munlöslig Levitra?

En otvivelaktig fördel av att använda munlösliga Levitra impotensbehandlingstabletter är primärt – utöver den höga effektiviteten av den Vardenafil de innehåller – diskretion. De flesta potenstabletter associeras med att man måste svälja de i förväg. Munlöslig Levitra är den enda potenstabletten i världen som löses upp av enzymerna i saliven. Den här metoden tillåter att medicinen snabbt absorberas av kroppen, utan att orsaka magirritation eller andra magproblem. På grund av de låga doserna av den aktiva ingrediensen rekommenderas Levitra potensbehandling primärt för män över 50 år och patienter lider av högt kolesterolvärde, högt blodtryck eller diabetes. När den löses upp i munnen lämnar tabletten en god eftersmak av mint, vilket kan ses som en extra fördel med doseringsformen.

Hur fungerar munlöslig Levitra impotensbehandling?

Verkningsmekanismen av munlösliga Levitra impotensbehandlingstabletter skiljer sig inte från hur de klassiska Levitra-tabletterna fungerar. Den enda skillnaden gäller matsmältningen och den tid som behövs för att introducera medicinen i kroppen.

Vardenafil – den aktiva ingrediensen i munlösliga Levitra-tabletter – tillhör gruppen fosfodiesteras typ 5 (PDE-5) hämmare, och det förhindrar nedbrytningen av cGMP nukleotider som produceras som resultat av sexuell upphetsning.

I en hälsosam kropp orsakas produktionen av cGMP förstoring av blodkärlen i och runtom penisen. Som resultat skapar blodflödet i kärlen en erektion. När den sexuella spänningen avtar bryter fosfodiesteras-5 ned cGMP nukleotiden, och återställer på så vis normalt blodflöde. Hos män med skadat PDE-5 kan nedbrytningen av cGMP börja mycket tidigare, eller så förhindras dess aktivitet helt och hållet. Av den anledningen kan Vardenafil taget i sådana händelser hjälpa till att uppnå och bibehålla en erektion som svar på stimulerande signaler som når hjärnan.

Vem kan köpa munlöslig Levitra impotensbehandling online?

Munlösliga Levitra impotensbehandlingstabletter skapades för män över 18 år som lider av återkommande potensproblem. Munlöslig Levitra representerar en ny generation av impotensbehandlingar och på grund av bra absorbering och sällsynta biverkningar får det tas av män med diabetes, högt kolesterolvärde, och högt blodtryck. Levitra rekommenderas för patienter över 50 års ålder, vars användning av andra läkemedel kan vara associerade med oönskade biverkningar.

Vem borde inte använda munlöslig Levitra

Eftersom munlöslig Levitra är en behandling designad primärt för mogna män inser vi att det kan tas med andra mediciner. Därför borde du berätta för din läkare eller apotekare om du tar ågra andra mediciner innan du börjar med munlöslig Levitra, eftersom den aktiva ingrediensen kan orsaka negativa interaktioner. Detta är särskilt viktigt om du tar läkemedel och preparat som innehåller nitrater, nitroglycerin eller andra läkemedel som används för behandling av hjärtarytmier. Levitra borde inte tas om man börjar känna av hjärtklappning eller om du har haft en hjärtattack eller stroke. Levitra rekommenderas inte heller för män över 75 års ålder.

Hur borde man använda munlöslig Levitra?

En dos munlöslig Levitra-tablett borde läggas på tungan. Inom några ögonblick borde den lösas upp i munnen och lämna kvar en trevlig eftersmak av mint. Du borde undvika att ta dessa tabletter med vatten eftersom det minskar deras absorberingsutsträckning och därmed även deras effektivitet. Munlöslig Levitra borde tas minst 20 minuter före samlag. Dess effekt borde räcka upp till 5 timmar efter intag. Det rekommenderas inte att ta nästa dos av behandlingen tidigare än 24 timmar efter den senaste dosen.

Vilka biverkningar kan munlöslig Levitra orsaka?

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar som typiskt associeras med individuella reaktioner på den aktiva ingrediensen i medicinen. Nedan kan du hitta några möjliga biverkningar, men detta betyder inte att du kommer uppleva någon av dem.

Biverkningar som sker väldigt ofta (hos mer än 1 av 10 personer)

 • huvudvärk

Biverkningar som sker ofta (mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • yrsel
 • nästäppa
 • matsmältningsbesvär

Biverkningar som sker sällan (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • ökad hjärtrytm
 • hjärtklappning
 • muskelvärk
 • dåsighet eller trötthet
 • yrsel
 • illamående eller uppkastningar
 • torr mun
 • tarmstörningar
 • vattniga ögon
 • utslag

Biverkningar som sker i sällsynta fall (mellan 1 av 1000 och 1 av 10000 personer)

 • hjärtstörningar
 • överkänslighet för ljus
 • näsblod
 • bröstsmärtor
 • matthet
 • förlängda eller smärtsamma erektioner

Biverkningar av okänd frekvens

 • krampanfall
 • plötslig minskning eller förlust av hörsel

Ovan nämnda biverkningar kanske inte inkluderar alla negativa reaktioner rapporterade av tillverkaren.

Om du upplever några oroväckande signaler borde du fråga din läkare eller apotekare direkt, eftersom vilket läkemedel som helst kan visa sig vara farligt för ditt liv eller din hälsa.

Hur kan jag köpa munlöslig Levitra impotensbehandling online?

Om du vill köpa munlöslig Levitra genom vår webbsida borde du först fylla i ett formulär. Detta tillåter vår läkare att avgöra om du kan ta den här sortens potenstabletter av den här formeln och om du kommer uppleva några negativa effekter eller ej.

Vår läkare kan skriva ut ett recept och skicka vidare till utförande för patienter vars tillstånd inte inger några tvivel. Formuläret på vår webbsida har designats på så sätt att det eliminerar alla risker som resultat av användning av behandlingen. Informationen i det här formuläret skyddas av sekretesslagen och därför behöver du inte oroa dig över säkerheten av den informationen du ger oss.