levitra

Levitra

Levitra behandling för erektionsproblem är den snabbaste lösningen online på marknaden idag. En tillfredsställande erektion borde uppnås inom 15 minuter efter intag.

Laboratorietester har bekräftat Levitras effektivitet även hos män som lider av högt kolesterol, högt bldotryck och diabetes.

 • kliniskt bevisad effektivitet av att behandla impotens
 • långvariga effektivt så fort som 15 minuter efter att ha tagit tabletten
 • den aktiva ingrediensen i läkemedlet är Vardenafil
 • Levitra finns tillgänglig i doser på 5 mg, 10mg och 20mg

Vilka är fördelarna med att använda Levitra?

För mäns som lider av erektionsproblem är fördelarna självklara – Levitra kan effektivt lösa potensproblem. En annan fördel Levitra har är det faktum att det finns i tre olika doser av den aktiva ingrediensen, och därför kan det vara möjligt att behandla olika grader av impotens. Mängden av den aktiva ingrediensen är även viktigt om man använder detta som behandling av sjukdomar som diabetes eller högt blodtryck. Allt det gör Levitra till en modern behandling som räknar med de flesta problemen associerade med erektionsproblem.

En otvivelaktiv fördel med Levitra är hur snabbt det verkar och de långvariga effekterna av tabletten. Hos de flesta män kan man märka av de första positiva effekterna av att ha svalt Levitra inom 20 minuter, och de borde hålla i ca 5 timmar.

Hur fungerar Levitra potenstabletter?

Levitras aktiva ingrediens – Vardenafil – är ett ämne som tillhör gruppen fosfodiesteras-5 (PDE-5) hämmare. Formeln som utvecklades av Bayer AG, GlaxoSmithKline och Schering-Plough förhindrar nedbrytningen av cGMP nukleotiden som produceras som resultat av sexuell upphetsning.

I kroppen ansvarar cGMP för att förstora blodkärlen i närheten av penis. Som resultat av blodflödet genom kärlen uppstår en erektion. När den sexuella spänningen avtar bryter fosfodiesteras-5 ned cGMP nukleotiden, och återställer på så vis normalt blodflöde. Hos män med skadat PDE-5 kan nedbrytningen av cGMP börja mycket tidigare, eller så förhindras dess aktivitet helt och hållet. Av den anledningen kan Vardenafil taget i sådana händelser hjälpa till att uppnå och bibehålla en erektion som svar på stimulerande signaler som når hjärnan.

Vem kan köpa Levitra impotensbehandling online?

Potenstabletter får endast användas av män över 18 år som lider av återkommande potensproblem. Levitra representerar en ny generation av impotensbehandlingar och som på grund av dess goda biotillgänglighet och sällsynta biverkningar får tas av män med diabetes, högt kolesterolvärde, och högt blodtryck. Levitra skrivs ofta ut till patienter över 50 års ålder då andra former av läkemedel såsom Viagra eller Cialis inte har gett de önskade resultat, eller orsakat biverkningar.

Vem borde inte ta Levitra?

Innan du påbörjar en behandling med Levitra borde du informera din läkare eller apotekare om några andra mediciner som tar, då det kan finnas en risk för interaktioner vars resultat kan vara svåra att förutse. Detta är väldigt viktigt om man tar läkemedel som innehåller nitrater, nitroglycerin eller läkemedel som används för behandling av hjärtarytmier. Levitra borde inte tas om man får återkommande hjärtklappningar, om du haft en hjärtattack eller en stroke. Levitra rekommenderas inte heller för män över 75 år eller om man har en lever- eller njursjukdom som behandlas med dialys. Att ta Levitra i sådana fall kan resultera i farliga hälsokomplikationer.

Hur borde Levitra impotensbehandling användas?

Levitra impotensbehandling finns tillgänglig i tre olika doser, vilket gör det möjligt att skriva ut det även till män som lider av sjukdomar som utesluter användning av andra mediciner för impotens. 5mg, 10mg och 20mg Levitra-tabletter kan tas på tom mage eller tillsammans med mat, men i det senare fallet måste du räkna med en försening av effekterna.

Om du är osäker på vilken dos som kommer hjälpa dig att glömma erektionsproblem så kommer vi hjälpa dig ta det beslutet – allt du behöver göra är att kontakta en av våra konsulter, som med hjälp av din information kommer rekommendera en säker en effektiv dos för dig.

Effekterna från att ta Levitra borde kännas av inom 20-60 minuter efter intag, men i vissa fall kan effekterna ske så snabbt som inom 15 minuter. Levitra stannar kvar i ditt system i 4-5 timmar, och det rekommenderas inte att ta mer än en tablett per dag.

Vilka biverkningar kan Levitra orsaka?

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar som typiskt associeras med individuella reaktioner på den aktiva ingrediensen i medicinen. Nedan kan du hitta några möjliga biverkningar, men detta betyder inte att du kommer uppleva någon av dem.

Biverkningar som sker väldigt ofta (hos mer än 1 av 10 personer)

 • huvudvärk

Biverkningar som sker ofta (mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • yrsel
 • nästäppa
 • matsmältningsbesvär

Biverkningar som sker sällan (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • ökad hjärtrytm
 • hjärtklappning
 • muskelvärk
 • dåsighet eller trötthet
 • yrsel
 • illamående eller uppkastningar
 • torr mun
 • tarmstörningar
 • vattniga ögon
 • utslag

Biverkningar som sker i sällsynta fall (mellan 1 av 1000 och 1 av 10000 personer)

 • hjärtstörningar
 • överkänslighet mot ljus
 • näsblod
 • bröstsmärtor
 • matthet
 • förlängda eller smärtsamma erektioner

Biverkningar av okänd frekvens

 • krampanfall
 • plötslig minskning eller förlust av hörsel

Ovan nämnda biverkningar kanske inte inkluderar alla negativa reaktioner rapporterade av tillverkaren.

Om du upplever några oroväckande signaler borde du fråga din läkare eller apotekare direkt, eftersom vilket läkemedel som helst kan visa sig vara farligt för ditt liv eller din hälsa.

Hur kan jag köpa Levitra impotensbehandling online?

Om du vill köpa Levitra impotensbehandling genom vår webbsida borde du först fylla i ett formulär som tillåter vår läkare att avgöra om du kan ta den här sortens potenstabletter av den här formeln och om du kommer uppleva några negativa effekter eller ej.

Vår läkare kan skriva ut ett recept och skicka vidare till utförande för patienter vars tillstånd inte inger några tvivel. Formuläret på vår webbsida har designats på så sätt att det eliminerar alla risker som resultat av användning av behandlingen. Informationen i det här formuläret skyddas av sekretesslagen och därför behöver du inte oroa dig över säkerheten av den informationen du ger oss.