valtrex

Valtrex

Valtrex används för att behandla symptom på könsherpes, munsår och bältros. Behandling med Valtrex kan resultera i att symptomen försvinner helt inom 24 timmar efter applicering.

Behandlingen kan används för att lätta på symptom från munsår, eller proaktivt för att eliminera fula hudförändringar – särskilt på utsatta områden.

 • Valtrex ger snabb lättnad från symptom på munsår, könsherpes eller herpes zoster (bältros)
 • det kan användas som en akutbehandling, eller i förebyggande syfte
 • Valtrex är formade som lättanvända tabletter på 500 mg

Vilka fördelar finns det med att använda Valtrex?

Valtrex-tabletter innehåller den aktiva ingrediensen valaciklovir. I människokroppen konverteras valaciklovir nästan helt till acyklovir och valin. Acyklovir hämmar selektivt spridningen av herpesviruset och demonstrerar in vitro sin aktivitet mot: herpes simplex virus (HSV) typ 1 och typ 2, varicella and zoster-virus (VZV), cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), och det mänskliga herpesviruset typ 6 (HHV-6).

Användning av Valtrex kan hjälpa till att uppnå hög effektivitet i behandling av symptom på könsherpes, ansiktsherpes och zoster. Trots att det är omöjligt att helt ta bort herpesviruset från kroppen så kan Valtrex ge snabb lättnad från smärtsamma blåsor och hudirritation. Behandlingen kan även betydligt korta ned sjukdomen genom att tvinga in viruset i dvala.

Hur fungerar Valtrex herpesbehandling?

Valtrex innehåller den aktiva ingrediensen kallad valaciklovirhydroklorid. Det här ämnet visar potent antivirusaktivitet som begränsar expansionen av viruset.

Regelbundet intag av Valtrex kan även minska risken för att överföra könsherpes till sexuella partners, om man följer principerna för säkert sex dvs (använda kondom). Dock borde sexuell kontakt undvikas så länge som det finns sår på könsorganen.

Valtrex används även för att förhindra infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) hos patienter med organtransplantationer av tex njurar. CMV virus tillhör herpesgruppen som producerar milda symptom hos hälsosamma individer, dessa symptom liknar en förkylning, men hos personer med försvagat immunsystem kan detta vara farligt. I sådana fall kan man behandla med Valtrex.

Vem kan använda Valtrex?

Valtrex innehållande valaciclovir kan tas av de flesta patienter som är över 18 år. Den kan effektivt användas för behandling av herpessår i ansiktet, i könsområdet, eller för behandling av bältros. Valtrex borde inte användas om man är intolerant mot valaciklovir.

Hur borde Valtrex herpesbehandling användas?

 • Valtrex herpestabletter kan tas under en måltid, men det är inte nödvändigt
 • Dosen och frekvens av intag beror på patientens tillstånd. Du borde följa din läkares rekommendationer, eller instruktionerna i bipacksedeln som följer med produkten.
 • Valtrex borde tas i regelbundna intervaller, och behandlingen borde alltid slutföras, även om symptomen på infektionen har försvunnit tidigare.
 • Om du glömmer att ta någon av doserna borde du ta den så fort som möjligt, såvida det inte redan är dags för din nästa tablett. I sådana fall borde du hoppa över den missade dosen och fortsätta med behandlingen enligt schema – ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda tabletten.
 • Patienter som tar Valtrex i förebyggande syfte borde följa doseringen som de fått av sin läkare.

Vilken dos rekommenderas för Valtrex?

Doseringen av Valtrex beror på vilken sorts herpes det är och hur allvarliga symptomen är:

Könsherpes

Om du använder Valtrex-tabletter för behandling av könsherpes (herpes simplex) borde du ta två 500 mg tabletter om dagen under 10 dagar i följd (ett set av 2×10 tabletter), och i fall om återfall av sjukdomen, ta en tablett om dagen i 3-5 dagar (ett set av 1×10 tabletter). Om sjukdomen visar sig vara väldigt resistent mot behandlingen kan det vara nödvändigt att ta tabletterna varje dag tills symptomen försvinner (ett set av 2×42 tabletter – tillräckligt för en tremånadersbehandling). Om viruset har en tendens att återkomma inte mer än 10 gånger om året, då rekommenderas det att ta Valtrex-tabletter i förebyggande syfte var 6e-12e månad.

Ansiktsherpes

För symptom på herpes som resultat av en första attack av herpes simplex viruset, borde två 500 mg tabletter tas i upp till 10 dagar (ett set av 2×10 tabletter). Återkommande symptom på virusaktivitet borde behandlas med tabletter av samma dos, men endast i 3-5 dagar (ett sett av 1 x 10 tabletter).

Behandling av bältros

För behandling av bältros (herpes zoster), rekommenderas det att ta två 500 mg Valtrex-tabletter tre gånger om dagen under en vecka, eller 6 tabletter per dag i 7 dagar (ett set av 1×42 tabletter).

Valtrex är effektivast när det används ända från början av den virusinfektionen

Associeras användning av Valtrex med några biverkningar?

Användning av läkemedel associeras med möjliga biverkningar. Vad gäller Valtrex är dessa de vanligaste rapporterade biverkningarna:

Biverkningar som sker väldigt ofta (hos mer än 1 av 10 personer)

 • huvudvärk

Biverkningar som sker ofta (mellan 1 av 10 och 1 av 100 personer)

 • illamående
 • uppkastningar
 • diarré
 • yrsel
 • hudreaktioner, såsom utslag, klåda, eller ökad hudkänslighet för solljus

Biverkningar som sker sällan (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer)

 • känna sig svag eller sjuk
 • svampinfektion
 • förstoppning
 • maginflammation
 • dåsighet
 • svårigheter att somna
 • hjärtklappningar
 • bröstsmärtor
 • minskning av antalet blodplättar (trombocytopeni)
 • minskning av antalet vita blodkroppar (leukopoeni – särskilt hos personer med försvagat immunsystem)

Biverkningar som sker väldigt sällan (mellan 1 av 1000 och 1 av 10.000 personer)

 • oro
 • onormala reaktioner på huden inför ljus
 • krampryckningar
 • svullnat ansikte, hals eller tunga

Ovan nämnda biverkningar kanske inte inkluderar alla biverkningar som rapporterats till tillverkaren.

Mer information om några andra möjliga risker associerade med den här behandlingen kan hittas i bipacksedeln i förpackningen. Om du märker av några oroväckande symptom, konsultera din läkare eller apotekare.

Kan jag köpa Valtrex online?

Valtrex kan köpas online genom vår webbsida. För att kunna avgöra om den här sortens behandling kommer ge dig önskat resultat ber vi dig fylla i ett medicinskt frågeformulär. All information du ger oss kommer skyddas under lagen om skydda av personuppgifter, så du behöver inte oroa dig över att det kommer föras vidare till någon datainsamling av tredje part. Om läkaren inte upptäcker några kontraindikationer för att använda den här behandlingen kommer beställningen skickas till fullbordande. Produkten levereras till dig inom 24-48 timmar.