aciklovir

Aciklovir

Aciklovir tabletter karaktäriseras genom sin höga effektivitet i att bekämpa symptom på ansiktsherpes, könsherpes och bältros. Användningen av Aciclovir ökar drastiskt läkningshastigheten och eliminerar blåsor som är typiska vid infektion av herpesvirus.

Aciklovir (aciclovir) botar inte infekterade områden, utan kan också användas i förebyggande syfte av personer som redan bär viruset. Detta eliminerar risken för återkommande symptom.

 • Aciklovir förkortar tiden av herpesbehandlingen
 • användningen av den här behandlingen ger en snabb lättnad från oestetiska och obehagliga hudförändringar
 • Aciklovir kan användas som en förebyggande åtgärd för att avvärja alla framtida förekomster av sjukdmen
 • medicinen finns tillgänglig i doserna 200 mg eller 800 mg

Vilka fördelar finns det med att Aciklovir herpesbehandling?

Användning av Aciklovir behandlingen för att behandla herpes kan hjälpa till att ge tillfredsställande resultat under en kort period. Läkningseffekten nås snabbare när patienter tar tabletterna direkt efter att de har upptäckt symptomen på sjukdomen. Du måste vara medveten om att det är omöjligt att helt eliminera herpesviruset från kroppen, men att använda Aciklovir hjälper till att snabbt minska de synliga symptomen på sjukdomen. Behandlingen förkortar även sjukdomens period genom att förvandla viruset till ett latent stadium.

Vilken verkan har Aciklovir herpesbehandling?

Aciklovir behandlingen är en av de bästa försvaren mot att herpesviruset sprids i kroppen, då dess verkan är riktad mot DNA-polymeras blockering i virusen. Den här enzymen är viktigt för att virusen ska kunna skapa genetiskt material och på så vis öka storleken på sin befolkning.

Blockeringen av virusreplikeringen förstärker funktionen av det immunologiska systemet som gör det möjligt att hantera infektionen.

Vilka borde använda Aciklovir herpesbehandling?

Aciklovir herpestabletter kan användas av alla vuxna patienter för att behandla symptom på sjukdomarna listade nedan:

 • bältros (herpes zoster)
 • könsherpes (herpes simplex)
 • läpp- och ansiktsherpes
 • andra virussjukdomar hos personer vars immunsystem är försvagat som resultat av sjukdom eller av att använda olika former av farmakoterapi

Den enda kontraindikationen är möjlig intolerans mot någon av ingredienserna i behandlingen.

Vika borde inte använda Aciklovir herpesbehandling?

Som med de flesta medicinska produkterna har även användningen av Aciklovir vissa gränser.

Aciklovir tabletter borde inte användas av personer som lider avär:

 • äldre personer
 • njurdefekter (njursjukdomar)
 • leversjukdomar eller efter en levertransplantation
 • defekter hos immunsystemet
 • personer som är allergiska mot Aciklovir
 • ammande kvinnor
 • personer som använder behandlingar såsom zidovudin, cyklosporin oralt cimetidin

VARNING:

 • när du använder Aciklovir måste du vara medveten om att behandlingen inte eliminerar risken för att sprida viruset till din sexpartner. Du borde använda preventivmedel såsom kondomer och även minska antalet samlag om några blåsor brister
 • när du använder Aciklovir måste du tänka på att dricka mycket vatten och andra vätskor för att förhindra uttorkning. Det är särskilt viktigt om det gäller patienter äldre än 65 och personer som lider av njursjukdomar
 • i fall om några oroande symptom, såsom dåsighet, desorientering, oro, hallucinationer, darrande händer, etc. borde du kontakta din läkare direkt och denne kommer avgöra om fortsatt användning av behandlingen rekommenderas.

Tänk på dessa kontraindikationer ovan när du fyller i vårt medicinska frågeformulär, eftersom varje behandling kan vara en fara för hälsan och livet om det används på fel sätt.

Hur använder man Aciklovir?

Doseringen av Aciklovir beror mest på virussträngen. Rekommendationerna angående doseringen och intaget borde alltid diskuteras med en läkare. Nedan kan du endast se instruktioner förberedda av tillverkaren.

Behandling av genital- och ansiktsherpes

Om du har nämnda sjukdomar rekommenderas det att ta en dos på 200 mg av Aciklovir, 5 gånger per dag (med 4 timmars mellanrum) under en period på 5 konsekventa dagar.

Behandling av bältros

800 mg (4 x 200 mg) doser rekommenderas under 7 konsekventa dagar.

Förebyggande behandling

Patienter som lider av återkommande herpessyndrom och som vill minska frekvensen av detta borde ta 200 mg av Aciklovir, 4 gånger om dagar (6 timmars mellanrum) under en period på 6 till 12 månader.

Finns det några biverkningar relaterade med att använda Aciklovir?

Appliceringen av de flesta mediciner relaterar till möjliga biverkningar. Med Aciklovir inkluderar de vanligaste biverkningarna:

Väldigt vanliga (mer än 1 av 10 patienter) biverkningar

 • huvudvärk

Vanliga biverkningar (1 av 10 patienter och 1 av 100 patienter)

 • illamående
 • uppkastning
 • diarré
 • yrsel
 • hudreaktioner, såsom utslag, klåda och ökad känslighet för solljus

Ovanliga (mellan 1 av 100 och 1 av 1000 personer) biverkningar

 • känna sig svag och dåligt humör
 • svampinfektion
 • förstoppning
 • magkatarr
 • dåsighet
 • svårigheter att somna
 • hjärtklappning
 • bröstsmärtor
 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni – främst hos personer med försvagat immunsystem)

Väldigt ovanliga (mellan 1 av 1000 och 1 av 10.000 personer) biverkningar

 • oro
 • oriktiga hudreaktioner när du är utsatt för ljus
 • spasmer
 • svullet ansikte, hals eller tunga

De oönskade biverkningarna ovan kanske inte inkluderar alla rapporterade biverkningar relaterade till användning av Aciklovir. Om du upplever några oroväckande biverkningar borde du fråga en läkare eller apotekare som kommer avgöra om behandlingen är säker och inte hotar din hälsa eller ditt liv.

Kan jag köpa Aciklovir över Internet?

Aciklovir tabletter kan köpas över internet genom vår webbsida. Beställningsprocessen är väldigt enkel och konfidentiell. Vi förväntar oss att våra kunder fyller i vårt medicinska frågeformulär helt ärligt. Det krävs för att sälja behandlingen över internet. Om en läkare avgör att Aciklovir behandlingen kan användas utan konsekvenser kommer beställningen att genomföra och levereras inom 24-48 timmar.