propecia

Propecia

Propecia är en receptbelagd medicin som är effektiv mot att hämma manligt håravfall orsakat av androgen alopeci.

Den extraordinära effektiviteten hos Propecia-tabletter har bekräftats i kliniska prövningar: fler än 99% av testpersonerna observerade att de slutade tappa hår.

  • Aktiv ingrediens – finasterid
  • Hämmar effektivt håravfall
  • Stimulerar tillväxten av nytt hår
  • Tillgänglig som tabletter

Vilka fördelar får man av att använda Propecia?

Propecia finns i tablettform som innehåller finasterid, som är en de effektivaste föreningarna som hämmar håravfall. Efter 3 månader av behandlingen blir effekterna klart synligare. För att försäkra tillväxt rekommenderas det att ta medicinen under ungefär 12 månader. Kliniska tester har visat 60% hårtillväxt hos 99% av patienterna. Dessutom är behandlingen extremt försiktig mot kroppen och orsakar minimala biverkningar. Propecia hämmar inte bara håravfall och gör att det växer tillbaka, det är även effektivt för behandling av prostatacancer. Det ger män en chans att undvika obehagliga operationer eftersom det minskar prostatakörteln och förbättrar urinvägens öppenhet.

Hur fungerar Propecia?

Den aktiva ingrediensen i Propecia-tabletter är finasterid, som är en syntetisk 4-azasteroid förening. Den visar på hämmande verkan mot steroiden 5-α-reduktas typ II enzym. Den intracellulära 5-α-reduktas enzymen förändrar testosteronets den metaboliska reaktionsväg. Resultatet är en syntes av 5-α-dihydrotestosteron (DHT), som påverkar hårsäckarna och orsakar dess ischemi. I sin tur orsakar hypoxi och brist på tillräcklig näring åt hårsäckarna håravfall. Propecia minskar 5-α-reduktas enzymens aktivitet och minskar produktionen av DHT, vilket låter hårsäckarna regenereras och håret växer. En fördelaktig biverkning med den här behandlingen är att en förstorad prostata förminskas.

Vem kan använda Propecia?

Enligt forskning ger den här behandlingen bara resultat hos män. Därför finns det ingen indikation för att kvinnor ska använda detta medicinska läkemedel. Propecia är menad för vuxna män som påverkas av androgen alopeci. Det visar också terapeutiska effekter på godartad prostatahyperplasi, som resulterar i att en förstorad prostata förminskas, samt en förbättring av urinflödet. Dessa effekter minimerar riskerna för en prostataoperation (prostatektomi, eller resektion av prostatan). Det har inte utförts några tester ännu för att undersöka finasterids effekt på patienter över 65 års ålder.

Hur borde Propecia användas?

Propecia levereras till kroppen i form av orala tabletter med 1 mg finasterid. Både dosen och hur ofta du ska ta tabletten bestäms av en läkare. Den rekommenderade dosen är en tablett om dagen. Du borde inte ta mer än den rekommenderade dosen, då ökad dosering inte förbättrar behandlingens effektivitet. Om du missar en dos ska du inte ta en extra tablett. Propecia kan tas antingen med eller utan mat. De första effekterna av att använda Propecia kan man se inom tre veckor från att man började med behandlingen.

Hittills har inga kliniska prövningar upptäckt några betydande interaktioner mellan Propecia och andra läkemedel, men under en medicinsk konsultation borde du informera din läkare om alla andra mediciner du tar för närvarande, även dem som är tillgängliga utan recept.

Vilka biverkningar förekommer av att använda Propecia?

Innan Propecia accepterades för försäljning på läkemedelsmarknaden genomgick det omfattande kliniska prövningar som har avgjort att dess användning inte utgör någon hälsorisk, såvida du följer indikationerna för användning. Propecia kan i sällsynta fall framkalla milda biverkningar hos en liten procent av alla patienter (omkring 2%). Män har rapporterad dessa negativa reaktioner:

  • Minskat libido
  • Svårigheter att behålla erektion
  • Låg volym av sperma

Ovan nämnda faktorer gör det inte omöjligt att ha sex.

Patienter har sällan rapporterat:

  • Allergiska reaktioner såsom utslag och klåda
  • Öm bröstkörtel och ömma testiklar

Behandlingen försämrar inte psykomotoriska färdigheter, så det påverkar inte din förmåga att köra eller hantera maskiner.

Om du under behandlingen märker av andra och/eller allvarligare biverkningar borde du kontakta din läkare omedelbart.

Finns det några kontraindikationer av att använda Propecia?

Propecia är säkert att använda, dock borde det inte användas av patienter som är allergiska mot finasterid eller någon annan av dess ingredienser. Gravida kvinnor och barn är förbjudna att ha någon som helst kontakt med den här medicinen (även beröring, då finasterid absorberas genom huden). Om din partner är gravid borde hon undvika kontakt med din sperma genom att använda kondom, eller så borde du sluta använda den finasteridbaserade behandlingen. Förmågan att hämm testosteronets metabolism kan orsaka allvarliga utvecklingsrelaterade störningar hos det manliga könet.

Att köpa Propecia online

Propecia finns endast tillgängligt med recept. Om patienten inte kan ta del i en medicinsk konsultation så kan det vara hjälpsamt att besöka en online-kliniks webbsida som gör det möjligt att kontakta en läkare via internet. Den här tjänsten är helt gratis. Allt du behöver göra är att fylla i ett kort medicinskt frågeformulär när du beställer, vilket kommer hjälpa våra specialister att bekräfta att det är nödvändigt för att använda denna farmakologiska behandling. Efter det kommer ett recept skrivas ut och sedan kommer det slutföras av att apotek registrerat i England. Behandlingen kommer levereras till dig i ett diskret paket utan extra kostnad. Utsändningar skickas med budfirma, vilket garanterar att de kommer levereras till indikerad adress inom 24-48 timmar.