metformin

Metformin

Metformin har fått erkännande som den populäraste orala antidiabetiska medicinen. Den skapades av den medicinska koncernen Merck Serono, men efter att dess patent gick ut blev det tillgängligt i flera olika generiska versioner på grund av dess stora popularitet.

Metformin rekommenderas särskilt för patienter som lider av typ 2 diabetes, och övervikt som följer med det här tillståndet.

  • Det skapar minskning av kroppsvikten
  • Det har använts sedan sent 1950-tal
  • Det minskar blodglukosnivåerna
  • Det minskar risken för cancer
  • Aktiv ingrediens: 500 mg metformin väteklorid

Vilka fördelar får man av att använda Metformin?

Den största fördelen med Metformin är dess breda verkningsspektrum, som används inom många grenar av farmakoterapi. På läkemedelsmarknaden är det här den populäraste hypoglykemiska formuleringen, dvs att det är ett ämne som används för att minska blodglukosnivåerna hos diabetes typ 2. Många patienter märker också av att de går ned i vikt, vilket har en fördelaktig effekt på fettmetabolismen i kroppen.

Kliniska tester har visat att Metformin har en anticancer effekt. Hittills har man inte upptäckt den exakta mekanismen, men vetenskapsmän misstänker att det är relaterat till stimuleringen av proteinkinas, som hämmar tumörtillväxt.

Hur fungerar Metformin?

Den främsta effekten av den här medicinen på kroppen är hämning av lipolysen, som resulterar i lägre glukos- och fettnivåer i blodet. Långsiktig användning av Metformin har även visat på minskat kroppsfett. Verkningens mekanismen baseras på minskningen av ATP-synteser i ett antal vävnader och organ i kroppen, vilket resulterar i delvis blockering av glukoneogenes i leverceller, och en ökning av koncentrationen av anaerobisk glykolys.

Hur borde Metformin användas?

Metformin finns tillgänglig som tabletter som innehåller 500 mg av den aktiva ingrediensen – metformin väteklorid. En tablett med en sådan koncentration borde tas oralt två gånger om dagen med mat, eller direkt efter en måltid, om inte din läkare rekommenderar något annat. Produkten borde vara ett komplement till en välbalanserad diabeteskost. Efter ungefär 14 dagar från början av behandlingen borde din läkare kontrollera dina blodglukosnivåer, och möjligtvis modifiera doseringen. Metformin-tabletter borde inte blandas med alkohol. Det är också nödvändigt att hänvisa till information i bipacksedeln som följer med produkten.

Även under behandlingen måste patienten övervaka sina blodglukosnivåer.

Vem kan använda Metformin?

Den här behandlingen rekommenderas för patienter över 10 års ålder med onormala blodglukosnivåer på grund av diabetes typ 2, för vilka lämplig diet och motion har visat sig vara ineffektivt för att reglera blodsockret. Metformin används också i olika delar av världen för att hantera cystor på äggstockarna.

Vilka biverkningar förekommer av att använda Metformin?

Biverkningarna sker sällan och är vanligtvis milda. Patienter har oftast rapporterat: gastrointestinala störningar såsom illamående, uppkastningar, viktförändringar, magsmärtor och minskad aptit. När du tar Metformin är det nödvändigt att kontrollera vitamin B12 nivån och folsyra nivån, eftersom behandlingen minskar upptagningen av dessa organiska föreningar. Sällsynta biverkningar inkluderar: hudreaktioner såsom utslag eller erytem.

De allvarligaste, dock väldigt sällsynta, biverkningarna är den så kallade laktacidos som indikerar en allvarlig störning av ämnesomsättningen. Det här komplikationen uppstår oftast som ett resultat på försurning av kroppen på grund av den producerade mjölksyran och ansamlat Metformin. En effektiv lösning i det här fallet är en hemodialys som kommer rensa kroppen från giftiga ämnen.

Vem borde inte använda Metformin?

Patienter som är överkänsliga mot metformin väteklorid eller mot några av de andra ingrediensrna, samt patienter som lider av njure och/eller leverfel, eller har risk för hjärtattack, borde inte ta Metformin.

Patienten är skyldig att informera läkaren om alla aktuella sjukdomar samt mediciner de tar, även receptfria sådana. Den här behandlingen rekommenderas inte för gravida kvinnor eller ammande mödrar. Metformin väteklorid kan sprida sig till bröstmjölken.

Om en kvinnlig patient planerar att bli gravid borde hon sluta ta Metformin och börja med insulinterapi. Sådan här användning av medicinen kan orsaka brist på folsyra, vilket kan ha katastrofala effekter på det potentiella fostret.

Metformin får inte kombineras med: andra mediciner som reglerar blodglukosnivåerna, glukokortikoider, icke-steorida antiinflammatoriska läkemedel eller antitrombotiska preparat. Experter råder försiktighet när det gäller simultan användning av läkemedel som innehåller: kinidin, ranitidin, vankomycin eller cimetidin.

Hur kan jag köpa Metformin online?

De flesta hypglykemiska produkter finns tillgängliga att köpa endast med recept. I en situation då ett besök till en specialist inte passar, eller är omöjligt, är det möjligt att köpa Metformin via Internet. Online-kliniker såsom vår gör det möjligt att få en gratis medicinsk konsultation med en läkare online. Efter att ha undersökt patientens medicinska historia kommer våra experter bestämma om det är rådligt och säkert för patienten att använda en specifik behandling. Alla mediciner kommer från äkta apotek som är registrerade i EU. Produkterna skickas i välskyddade paket som prioriterad post med en budfirma. Paketen anländer till specificerad adress inom 24-48 timmar.